Voor lezers

Dit is een virtueel boek, een mogelijk boek. Het bestaat uit teksten en presentaties die al afzonderlijk beschikbaar zijn als publicatie in een andere vorm (in tijdschriften, boeken, op websites), maar die we hier samenbrengen. Zo kunnen ze misschien samen, als toegankelijke verzameling, minder verspreid, minder fragmentarisch, minder op- en afgesloten, een nieuwe type boek vormen. Niet al onze teksten en presentaties zijn hier opgenomen, het gaat om een doorlopende selectie. Wellicht vormen de hoofdstukken die we onderscheiden een gemakkelijke toegang, maar het materiaal dat we in dit boek samenbrengen is ook op andere manieren te ontsluiten.

Hoofdstuk
Type