Auteurs

We moeten, misschien wat ongewoon, ook iets zeggen over ‘ons’, de twee auteurs van het boek. We hebben ervaren dat het onmogelijk is alleen te spreken, denken en schrijven over de dingen die in het boek aan bod komen. Niet enkel in de zin dat alle denken en schrijven altijd berust op een conversatie met vele anderen (dieren en sommige dingen inbegrepen), maar in de sterkere zin dat we elkaar nodig hebben om te denken en te schrijven. Misschien is vriendschap een andere, zelfs de enige naam voor die ervaring. Vriendschap is geen zaak van privacy of intimiteit. Het is een wereldse ervaring; voor vrienden wordt de wereld, een wereldse zaak, een bekommernis, iets om over te denken, iets dat aanzet tot experimenteren en schrijven. Er is ons vaker gevraagd hoe het werkt. Maar we kunnen alleen maar zeggen dat het echt samen schrijven is, dat de nieuwe technologie daarbij misschien helpt, en dat we het ervaren als de articulatie van een tijd en ruimte voor vriendschap, iets wat dreigt gebanaliseerd te worden in de zich wijzigende condities van een academisch leven.

Jan Masschelein

Jan Masschelein is hoogleraar wijsgerige pedagogiek aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Zijn onderzoek betreft vooral de publieke betekenis van de school en de universiteit. Het richt zich meer specifiek op het heruitvinden van hun publieke werk- en studievormen in confrontatie met maatschappelijke en technologische uitdagingen. Samen met studenten is hij geëngageerd in het ontwerpen van experimentele pedagogische praktijken en plekken, waarbij veel aandacht wordt besteed aan film, cartografie en wandelen.

Maarten Simons

Maarten Simons is hoogleraar onderwijspedagogiek en onderwijsbeleid aan het Laboratorium voor Educatie en Samenleving van de KU Leuven. Zijn onderzoeksinteresse gaat uit naar onderwijsbeleid, macht en de nieuwe globale, Europese en nationale vormen van sturing. Hij bestudeert nieuwe vormen van macht (feedback, personalisering, profilering, monitoring, …), de impact daarvan op de school en de universiteit en hoe (opnieuw) vorm te geven aan school en universiteit als publieke vormen van leren en studie. In publieke experimenten organiseert hij samen met studenten praktijken van collectief, experimenteel onderzoek op het snijpunt van onderwijs en samenleving.