Om retten til skole fra et pedagogisk synspunkt. Nor sonner og dotre blir elever og studenter.

In voorbereiding

Masschelein, J. & Simons, M. (2018). Om retten til skole fra et pedagogisk synspunkt. Nor sonner og dotre blir elever og studenter. In M. Von Wright & T. Kvernbekk (Eds.), Barn og deres voksne, Chapt. 15 (pp. 257-273). Oslo: Cappellen Damm Akademisk.
Hoofdstuk:
Taal: