Vrije tijd en amateurisme in het onderwijs: over de fabel van verzakelijking en professionalisering.

In voorbereiding.

Masschelein, J., & Simons, M. (2011). Vrije tijd en amateurisme in het onderwijs: over de fabel van verzakelijking en professionalisering. In: R. Klarus, & W. Wardekker (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek, Chapt. 3, (37-53). Den Haag: Boom Lemma Uitgevers.
Hoofdstuk:
Taal: