Inleiding

IntroWe hebben geleerd dat ‘res’ verwijst naar ‘ding’, maar ‘ding’ in de betekenis van een gedeelde kwestie, dus een zaak, een zaak die ons bekommert. De zaak waarom we ons in dit boek bekommeren, is de zaak van de pedagogiek en van het pedagogische. Die bekommernis is aanwezig in alle delen van het boek, op alle ‘pagina’s’. De meeste pagina’s bevatten tekst, soms enkele beelden. De teksten omvatten hoofdzakelijk artikels, hoofdstukken, essays, bijdragen die voor diverse gelegenheden werden geschreven, soms op vraag. Ze bevatten ongetwijfeld overlap, soms meer, soms minder en in verschillende zin, aangezien we bepaalde ideeën telkens opnieuw hernemen om ze verder uit te werken, ze aan te vullen, te preciseren en differentiëren, ze met elkaar te verbinden, terwijl we tegelijk ontvankelijk willen blijven voor het heden en naar manieren willen zoeken om zorg te dragen voor het heden. Onze bekommernis om het pedagogische heden vertaalt zich niet in de eerste plaats in het zoeken naar het produceren van kennis of naar het bevestigen van een disciplinaire identiteit. Ze vertaalt zich in een zoektocht naar de juiste articulatie van gedachten en het vorm geven aan conceptuele in(ter)venties. We zijn bekommerd om datgene waarnaar met de namen pedagogie(k) en pedagogisch verwezen wordt, een kwestie die te maken heeft met het ontwerpen van de tijdruimte die gewijd wordt aan het vormgeven van de manier waarop we de wereld kunnen bewonen, en dat wil ook zeggen, in de wereld, met de wereld, doorheen de wereld wonen. De manier ook waarop we samenwonen met nieuwkomers, maar ook met aangelanden.

IntroDit “boek” bevat reeds gepubliceerde, geschreven en gesproken teksten. Niet enkel om deze teksten toegankelijk te maken, maar om ze in elkaars nabijheid te brengen. Ze werden vaak in heel uiteenlopende contexten en in diverse talen gepubliceerd. Ze samenbrengen in dit virtuele boek als ‘onbestemd werk’ kan ze misschien nog een andere, nieuwe betekenis geven. Het maakt van dit boek in vele opzichten een virtueel boek.

Quote

It is seeking to give new impetus, as far and wide as possible, to the undefined work of freedom.

Michel Foucault, The Politics of Truth