Het publieke karakter van de universiteit. Het plaats-vinden en vorm-geven van het publiek(e).

In voorbereiding

Masschelein, J., & Simons, M. (2009). Het publieke karakter van de universiteit. Het plaats-vinden en vorm-geven van het publiek(e). Wijsgerig Perspectief op Maatschappij en Wetenschap, 49 (4), 8-15.
Hoofdstuk:
Type:
Taal: