Die gesellschaftliche Rolle und Bedeutung von Unterricht:Ansätze und Prüfsteine

---

Simons, M., & Masschelein, J. (2020). Module 3. De maatschappelijke rol en betekenis van onderwijs: benaderingen en toetsstenen. In J. Elen, & A. Thys (Eds.). Leren in maatschappelijk betrokken onderwijs: Basisinzichten voor leraren nu en in de toekomst (pp. 93-129). Leuven: Universitaire Pers Leuven.
Übersetzt aus dem Niederländischen von Henning Heller, mit Hilfe von DeepL
Hoofdstuk:
Taal: