De cinema van de Dardennes als publieke denkoefening. In de bres tussen verleden en toekomst.

In voorbereiding

Masschelein, J. (2010). De cinema van de Dardennes als publieke denkoefening. In de bres tussen verleden en toekomst. Oikos : Forum voor Sociaal-Ecologische Verandering, 4(55), 38-46

Type:
Taal: