Het atelier als autonome pedagogische plek.

In voorbereiding

Masschelein, J., & Simons, M. (2013). Het atelier als autonome pedagogische plek. In M-J. Corsten, C. Niesten, H. Fens, & P. Gielen (Eds.), Autonomie als waarde. Dilemma's in kunst en onderwijs, (49-71). Amsterdam: Valiz.
Hoofdstuk:
Taal: