De architectuur van de leeromgeving/ een 'school' zonder 'ziel'? /The architecture of the learning environment/a 'school' without a 'soul' ?

In voorbereiding

Masschelein, J., & Simons, M. (2014). De architectuur van de leeromgeving/ een 'school' zonder 'ziel'? /The architecture of the learning environment/a 'school' without a 'soul' ? Oase: Tijdschrift voor Architectuur, 72, 6-13.
Hoofdstuk:
Type:
Taal: