Nederlands

  • Masschelein, J. (2016). Kritische theorie en kritische pedagogiek. In P. Smeyers, S. Ramaekers, R. van Goor, & B. Vanobbergen (Eds.), Inleiding in de pedagogiek (121-140). Den Haag: Boom.

  • Masschelein, J., & Simons, M. (2013). Het atelier als autonome pedagogische plek. In M-J. Corsten, C. Niesten, H. Fens, & P. Gielen (Eds.), Autonomie als waarde. Dilemma's in kunst en onderwijs, (49-71). Amsterdam: Valiz.

  • Masschelein, J., & Simons, M. (2009). De publieke betekenis van de school: de perfecte school. In: K. Laenen, R. Quaghebeur, & C. Robberechts (Eds.), Schoolvoorbeelden. Over kunstinterventies in scholen, (129-153). Brussel: Vlaams Bouwmeester.

  • Simons, M., & Masschelein, J. (2008). De wil tot feedback. In: J. Masschelein, & M. Simons (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Studies van de pedagogische actualiteit, (25-45). Leuven: Acco.

  • Simons, M., & Masschelein, J. (2008). De wil tot inclusie. In: M. Simons, & J. Massschelein (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Studies van de pedagogische actualiteit, (95-111). Leuven: Acco.

  • Simons, & M., Masschelein, J. (2008). De wil tot kwaliteit. In: J. Masschelein, & M. Simons (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Studies van de pedagogische actualiteit., (113-132). Leuven: Acco.

  • Simons, M., & Masschelein, J. (2008). De wil tot leren. In: J. Masschelein, & M. Simons (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Studies van de pedagogische actualiteit, (161-189). Leuven: Acco.

  • Masschelein, J., & Simons, M. (2008). Lof der liefhebber. In: J. Masschelein, & M. Simons (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Studies van de pedagogische actualiteit., (193-197). Leuven: Acco.

  • Simons, M., & Masschelein, J. (2008). Over kritisch e-ducatieve studies. In: J. Masschelein, & M. Simons (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische actualiteit, (7-22). Leuven: Acco.