Competentiegericht onderwijs: voor wie? Over de 'kapitalistische' ethiek van het lerende individu.

In voorbereiding

Masschelein, J., & Simons, M. (2007). Competentiegericht onderwijs: voor wie? Over de 'kapitalistische' ethiek van het lerende individu. Ethische perspectieven: nieuwsbrief van het Overlegcentrum voor Ethiek, 17(4), 398-421.
Keywords:
Type:
Language: